Uw voordelen van een landelijk netwerk

PARUMO (partners in uitvaartmobiliteit) is opgezet door vijf uitvaartvervoerders, verdeeld over het hele land. Deze partners zijn actieve netwerkers binnen hun gebied en zijn de contactpersonen voor aangesloten lokale uitvaartvervoersbedrijven. PARUMO combineert zodoende de voordelen van een regionale vervoerder en een landelijk opererend vervoersbedrijf. Het resultaat; een landelijk netwerk met het allergrootste aanbod unieke uitvaartauto’s. Daarbij kunt u vertrouwen op persoonlijke aandacht, op de wijze zoals u deze van een regionale aanbieder mag verwachten.

Aangesloten bedrijven zijn gehouden aan uiterst strikte voorwaarden op het gebied van kwaliteit van dienstverlening. Zodoende kan PARUMO de hoogste mate van dienstbetoon garanderen. Op onberispelijke wijze worden met zekerheid alle afspraken nagekomen. Members en partners voldoen aan de gestelde normering voor wat betreft vervoers- en productaanbod, personeel, service, hospitality en uitstraling. Stuk voor stuk trotse uitvaartvervoerders met passie voor het vak. Gemotiveerd ook om het iedere dag weer beter te doen.

Ook de structuur van de organisatie is onderscheidend. Betrouwbaarheid is een kernwaarde van PARUMO. In het samenwerkingsverband tussen de partners van PARUMO zijn afspraken gemaakt waarbij deze partners garant staan voor elkaars dienstverlening. Hiermee zijn ook de grotere uitvaartorganisaties en verzekeraars, gegarandeerd van de unieke levergarantie en hoge kwaliteit van dienstverlening